Disclaimer, Privacy & Cookie Statement

Disclaimer

De Gooise Eyelash Studio, hierna te noemen , verleent u hierbij toegang tot degooiseeyelashstudio.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

De Gooise Eyelash Studio behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op degooiseeyelashstudio.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van De Gooise Eyelash Studio.Beperkte aansprakelijkheid

De Gooise Eyelash Studio spant zich in om de inhoud van degooiseeyelashstudio.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op degooiseeyelashstudio.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van De Gooise Eyelash Studio.

In het bijzonder zijn alle prijzen op degooiseeyelashstudio.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op degooiseeyelashstudio.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan De Gooise Eyelash Studio nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij De Gooise Eyelash Studio.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van De Gooise Eyelash Studio, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Privacy Statement

Er wordt geen persoonlijke informatie over bezoekers bijgehouden. Wel maakt de Gooise Eyelash Studio gebruik van cookies. Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken. De via Google Analytics verkregen gegevens worden uitsluitend gebruikt om het surfgedrag van de bezoekers in kaart te brengen